Historia naszej parafii

 

Już przed wojną podjęto starania o budowę kościoła w Kamesznicy; zebrano nawet materiały na budowę, jednak podczas wojny Niemcy wysiedlili 80% mieszkańców wsi i budowy nie podjęto. Czasy powojenne nie sprzyjały budownictwu sakralnemu. Mieszkańcy modlili się w kaplicy na Grapce i w zbudowanej bez zezwolenia kaplicy w Górnej Kamesznicy.

W 1976 r. do Kamesznicy przybył ks. Władysław Zązel i podjął starania o budowę nowego kościoła. Ważne wydarzenia w kraju lat 80-tych - strajki, powstanie Solidarności - przyspieszyły decyzję władz o pozwoleniu na budowę kościoła. W tym czasie wybudowano fundamenty pod nową wieżę kaplicy w Górnej Kamesznicy.

Ks. proboszcz zadecydował, że nowa świątynia stanie na miejscu wybranym jeszcze przed wojną i wskazanym przez księcia kard. Adama Sapiehę. Pierwsza msza św. na placu budowy odbyła się 26 sierpnia w 600-lecie Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej.

12 września 1985 r. ks. bp Jan Pietraszko podpisał dekret erekcyjny kościoła. Budowlę zaprojektował inż. arch. Stanisław Wiewióra. Dzięki opiece Matki Bożej podczas całej budowy kościoła i plebanii nie zdarzył się ani jeden wypadek. 14 września 1996 roku bp Tadeusz Rakoczy dokonał uroczystej konsekracji świątyni.

Obraz patronki kościoła Matki Boskiej Zwycięskiej wzorowany na obrazie z polskiego kościoła na Kahlenbergu w Wiedniu (który z kolei jest kopią obrazu z rzymskiego kościoła pw. Imienia Najświętszej Maryi Panny przy Foro Troiano) namalował artysta z Krakowa Władysław Kawęcki. Wraz z parafianami z Kamesznicy obraz odbył pielgrzymkę do Rzymu, gdzie pokazano go Ojcu Świętemu, który pobłogosławił wizerunek.

Ksiądz proboszcz rozpoczął w parafii w Kamesznicy akcję propagowania trzeźwości, która polegała m. in. na zachęcaniu do organizowania wesel bezalkoholowych. W czasie Misji Świętych 1979 roku założona została Księga Trzeźwości Parafii Kamesznica. Od roku 1986 do 1993 w Kamesznicy odbyło się 120 wesel, w tym 110 bezalkoholowych. Ważnym wydarzeniem w życiu parafii było także mianowanie przez bpa T. Rakoczego ks. proboszcza W. Zązla diecezjalnym duszpasterzem trzeźwości.

 

 

Z dniem 26 sierpnia 2017 roku ks. Władysław Zązel przeszedł na emeryturę a dekretem ks. bpa ordynariusza Romana Pindla, nowym proboszczem parafii w Kamesznicy został mianowany ks. Stanisław Joneczko.

 

 

Galeria

Zapamiętaj mnie (90 dni)